Spółka

Dane podstawowe

Nazwa firmy:                            Airway Medix S.A.


Adres siedziby:                        ul. Szara 10 00-420 Warszawa


Numer telefonu:                      +48 22 408 44 80


Numer faksu:                           +48 22 408 44 80


Email:                                         info@airway-medix.com


Email dla Inwestorów:             investors@airway-medix.com


Strona www:                              www.airway-medix.com


NIP:                                             525-256-82-05


Regon:                                        146885502


Miejsce rejestracji spółki:          Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Data rejestracji:                          25.09.2013 r


Numer KRS:                                0000477329


Kapitał zakładowy:                     54 418 444,00 PLN

Strategia inwestycyjna

Zapraszamy na tę stronę wkrótce.

Akcjonariat

Aktualna struktura

PodmiotLiczba akcjiLiczba głosów% posiadanego kapitału% posiadanych praw głosu
Adiuvo Investments S. A.17 856 95017 856 95029,22%29,22%
Oron Zachar4 312 0504 312 0507,06%7,06%
Pozostali38 949 44438 949 44463,7263,72
Suma61 118 44461 118 444100,00%100,00%

Zarząd

Marek Orłowski, Prezes Zarządu

Marek Orłowski jest Prezesem Zarządu, głównym inwestorem i założycielem Airway Medix S.A. oraz Adiuvo Investment S.A. Jest on jednym z założycieli giełdowej spółki Nepentes, którą doprowadził do poziomu rocznej sprzedaży na poziomie 30 mln EUR. Spółka Nepentes S.A. została w roku 1997 wprowadzona na GPW, a w 2010 r. sprzedana SanofiAventis za kwotę 420 mln PLN. Od 2010 jest aktywnym inwestorem „seed” w branży life-science w Polsce i zagranicą.

Peter Kröner, Członek Zarządu

Pan Peter Kröner posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży zaopatrzenia ośrodków medycznych z różnych branż w profesjonalne produkty i sprzęt medyczny.
Pan Peter Kröner posiada wykształcenie średnie. W ramach edukacji odbył praktykę ogólnogospodarczą (Apprenticeship in general business administration – training on the job). Przebieg kariery nowego Członka Zarządu obejmuje przede wszystkim zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich i dyrektorskich w niemieckich spółkach związanych z dystrybucją i sprzedażą sprzętu medycznego.

Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu

Anna Aranowska–Bablok pełni funkcję Członka Zarządu. Bezpośrednio odpowiedzialna komunikację z rynkiem kapitałowym oraz za politykę finansową prawną i korporacyjną. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 13 letnim stażem pracy w branży farmaceutycznej i life-science. Aktualnie zasiada w zarządach i radach nadzorczych ponad 10 spółek star-tup’ów z branży medycyny cyfrowej i well-being. Od 2014 roku także partner zarządzający funduszu Joint Polish Investment Fund. Wcześniej Dyrektor departamentu marketingu i business development spółki Nepentes S.A.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Laskowski – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Paweł Nauman – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Omri Rose – Członek Rady Nadzorczej

Pan Omri Rose jest doświadczonym kierownikiem ds. logistyki zakupów z udokumentowaną historią pracy w branży wyrobów medycznych. Wykwalifikowany w zakresie urządzeń medycznych, rozwoju produktów, badań i rozwoju [R&D] oraz rozwoju biznesu.

Pan Omri Rose jest absolwentem University of Haifa [Israel] na kierunkach MA – International Relations oraz Bachelors of Arts Degree – Political Science and Government.

Od 2011 roku w Biovo Technologies Ltd., Purchasing / Operations / Customer Support & Marketing,
odpowiedzialny m.in. za znaczną część codziennej administracji firmy, nadzór nad płacami pracowników, płatnościami dla dostawców, IT i kontakt z doradcami, jak również zamówienia importowe/eksportowe, zarządzanie produktami firmy w szczególności na rynku Europa i Ameryki Północnej.

W latach 2010-2011 Social Affairs and Democracy Studies of the Knesset and the Israeli Judicial System.

 

Przemysław Cipyk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Cipyk jest z wykształcenia Technikiem ekonomistą. Obecnie jest Kierownikiem Działu Logistyki w Grupie Adiuvo Investments S.A., wcześniej Szef Działu Logistyki i Zakupów w Biogened S.A., Specjalista ds. logistyki w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Kierownik Działu Logistyki oraz Kierownik magazynu w Nepentes S.A.

 

Anna Rusek – Członkini Rady Nadzorczej

Pani Anna Rusek ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Studia magisterskie na wydziale Finansów i bankowości [Rewizja finansowa]; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia doktoranckie na Wydziale Finansów, a ponadto uczestniczyła w studiach podyplomowych z wyceny spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Anna Rusek posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA [Association of Chartered Certified Accountants].

Dokumenty korporacyjne

Ład korporacyjny