Zdarzenia korporacyjne

Raporty okresowe

31.10.2023 – Raport sporządzony za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

25.09.2023 – Raport sporządzony za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r.

25.05.2023 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

26.04.2023 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

21.11.2022 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r.

19.09.2022 – Uzupełnienie Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.

16.09.2022 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.

16.05.2022 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

02.05.2022 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

29.11.2021 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

01.10.2021 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.

16.07.2021 – Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r.

17.05.2021 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r.

19.04.2021 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

19.04.2021 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

23.11.2020 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.

30.09.2020 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r.

22.07.2020 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r.

25.06.2020 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

25.06.2020 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

22.11.2019 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.

20.09.2019 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.

27.05.2019 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r.

27.04.2019 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

27.04.2019 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

14.11.2018 – Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2018 r.

01.10.2018 – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

17.05.2018 – Korekta 2 rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. zakończony 31 marca 2018 r.

17.05.2018 – Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. zakończony 31 marca 2018 r.

16.05.2018 – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zakończony 31 marca 2018 r.

04.04.2018 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

04.04.2018 – Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

17.11.2017 – Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

08.09.2017 – Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku

19.05.2017 – Rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

05.04.2017 – Raport okresowy jednostkowy roczny za 2016 rok

05.04.2017 – Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2016 rok

14.11.2016 – Roszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

24.08.2016 – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 rok

06.04.2016 – Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

04.04.2016 – Raport okresowy jednostkowy roczny za 2015 rok

04.04.2016 – Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2015 rok

15.03.2016 – Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016

15.02.2016 – Raport kwartalny za IV kwartał 2015

12.11.2015 – Raport kwartalny za III kwartał 2015

12.08.2015 – Raport kwartalny za II kwartał 2015

05.06.2015 – Raport roczny za 2014

11.05.2015 – Raport kwartalny za I kwartał 2015

11.02.2015 – Raport kwartalny za IV kwartał 2014

14.11.2014 – Raport kwartalny za III kwartał 2014

 

Walne Zgromadzenia

08.09.2023 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

19.10.2022 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

23.06.2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27.06.2019 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27.06.2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27.12.2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14.09.2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30.06.2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

13.12.2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22.04.2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.03.2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

25.08.2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2015 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

21.05.2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie