WZA

28.06.2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Sprawozdanie o wynagrodzeniach
-> Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
-> Raport z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
-> Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.