Raporty okresowe

2024

25.04.2024 00:16

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. – Szczegóły

2023

31.10.2023 22:00

Raport sporządzony za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r. – Szczegóły

25.09.2023 23:55

Raport sporządzony za okres szcześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. – Szczegóły

25.05.2023 23:30

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. – Szczegóły

26.04.2023 00:40

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. – Szczegóły

2022

22.11.2022 9:15

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. – Szczegóły

17.09.2022 17:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.– Szczegóły

17.05.2022 12:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. – Szczegóły

04.05.2022 14:54

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. – Szczegóły

04.05.2022 14:53

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. – Szczegóły

2021

30.11.2021 10:08

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r. – Szczegóły

01.10.2021 00:48

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.– Szczegóły

30.09.2021 23:55

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – Szczegóły

16.07.2021 17:44

Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. – Szczegóły

17.05.2021 21:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. – Szczegóły

19.04.2021 23:56

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. – Szczegóły

19.04.2021 23:40

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. – Szczegóły

2020

24.11.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. – Szczegóły

30.09.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r.– Szczegóły

22.07.2020 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. – Szczegóły

25.06.2020 20:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. – Szczegóły

25.06.2020 20:00

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. – Szczegóły

2019

22.11.2019 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. – Szczegóły

20.09.2019 20:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.– Szczegóły

27.05.2019 22:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. – Szczegóły

29.04.2019 15:05

Raport okresowy jednostkowy roczny za 2018 rok – Szczegóły

29.04.2019 15:00

Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2018 rok – Szczegóły