Raporty ESPI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2024 r.

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Aktualizacja informacji nt. rozmów z amerykańskim liderem branżowym

Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Rezygnacja Prezesa Zarządu w Airway Medix S.A.

Aktualizacja informacji nt. strategicznych kierunków rozwoju Emitenta

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 24 maja 2024 r.

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku – spełnienie warunku odroczenia płatności

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku – potwierdzenie odroczenia płatności

Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku – kontynuacja rozmów z Bankiem

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku – otrzymanie pisma z Banku

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku