Raporty EBI

19-05-2016 23:27

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. W DNIU 19 MAJA 2016 R.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:59

WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI SERII A I B SPÓŁKI AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:57

DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI SERII A I B AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:55

WYKLUCZENIE Z ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT AKCJI SPÓŁKI

Czytaj więcej >

18-05-2016 21:12

ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Czytaj więcej >

12-05-2016 21:29

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NCBIR

Czytaj więcej >

11-05-2016 00:00

REJESTRACJA URZĄDZENIA CSS (CLOSED SUCTION SYSTEM) PRZEZ FDA (FOOD AND DRUG ASSOCIATION)

Czytaj więcej >

22-04-2016 21:42

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

13-04-2016 22:48

REJESTRACJA ZMIAN W KRS

Czytaj więcej >

06-04-2016 11:15

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROKU NR 12/2016 Z DNIA 4.04.2016

Czytaj więcej >

30-03-2016 20:04

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

30-03-2016 20:01

ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

Czytaj więcej >

30-03-2016 15:11

ODWOŁANIE I POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

30-03-2016 10:35

PRZEKAZANIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.03.2016

Czytaj więcej >

25-03-2016 19:45

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

23-03-2016 22:11

WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT AKCJI SERII A

Czytaj więcej >

17-03-2016 21:29

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NCBIR

Czytaj więcej >

15-03-2016 07:16

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU NR 2/2016 Z DNIA 15.02.2016

Czytaj więcej >

01-03-2016 21:55
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

20-01-2016 15:28

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU

Czytaj więcej >

13-11-2015 20:01

PODPISANIE ANEKSU PRZEDŁUŻAJĄCEGO UMOWĘ Z AMBU A/S

Czytaj więcej >

10-11-2015 17:44

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO, OFERTOWEGO I PODSUMOWUJĄCEGO

Czytaj więcej >

13-10-2015 22:27

PODPISANIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z NAN03H W KOREI

Czytaj więcej >

26-08-2015 12:45

PRZEKAZANIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.08.2015

Czytaj więcej >

29-07-2015 16:27

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

30-06-2015 12:46

PRZEKAZANIE UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.06.2015

Czytaj więcej >

03-06-2015 17:00

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AIRWAY MEDIX S.A.

Czytaj więcej >

21-05-2015 19:52

PRZEKAZANIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Czytaj więcej >

24-04-2015 17:09

ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO ZA 2014 ROK

Czytaj więcej >

24-04-2015 17:08

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Czytaj więcej >

19-02-2015 17:23

REJESTRACJA AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A

Czytaj więcej >

06-02-2015 19:36

POWOŁANIE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Czytaj więcej >

05-02-2015 08:08

ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

Czytaj więcej >

30-01-2015 17:27

PUBLIKACJA WSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ KLINICZNYCH CSS

Czytaj więcej >

19-01-2015 14:48

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU

Czytaj więcej >

15-01-2015 15:06

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

Czytaj więcej >

10-01-2015 16:08

ODWOŁANIE I POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Czytaj więcej >

09-01-2015 22:05

ODWOŁANIE PROKURENTA

Czytaj więcej >

19-12-2014 08:24

ZAKRES STOSOWANYCH PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Czytaj więcej >

12-12-2014 20:32

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B

Czytaj więcej >

09-12-2014 14:36

WPROWADZENIE AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Czytaj więcej >

12-11-2014 16:34

HARMONOGRAM SKŁADANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU

Czytaj więcej >

05-11-2014 17:53

PODPISANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

Czytaj więcej >

24-10-2014 11:26

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPROWADZANIE AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Czytaj więcej >

24-10-2014 00:00

UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI

Czytaj więcej >