Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia, które już się odbyły


20 marca 2024 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego za 2023 r.

18 grudnia 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Airway Medix S.A.

31 pażdziernika 2023 r.

Publikacja raportu sporządzonego za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

30 września 2023 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu sporządzonego za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

25 września 2023 r.

Publikacja raportu sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r.

08 września 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

25 sierpnia 2023 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r.

29 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

25 maja 2023 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

18 kwietnia 2023 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

21 listopada 2022 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r.

21 października 2022 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r.

19 października 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

19 września 2022 r.

Publikacja uzupełnienienia rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.

16 września 2022 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.

23 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

16 maja 2022 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

02 maja 2022 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

11 marca 2022 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

29 listopada 2021 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

29 października 2021 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

01 października 2021 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.

01 września 2021 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.

16 lipca 2021 r.

Publikacja korekty rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r.

29 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

17 maja 2021 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r.

19 kwietnia 2021 r.

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

19 kwietnia 2021 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

19 kwietnia 2021 r.

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

19 kwietnia 2021 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

13 kwietnia 2021 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

23 listopada 2020 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.

23 października 2020 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.

30 września 2020 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r.

22 lipca 2020 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

25 czerwca 2020 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

14 kwietnia 2020 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

22 listopada 2019 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.

22 października 2019 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.

20 września 2019 r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

27 maja 2019 r.

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

27 kwietnia 2019 r.

Publikacja sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

12 kwietnia 2019 r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r

14 listopada 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018r.

2 września 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2018 r.

22 sierpnia 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

23 lipca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I półrocze 2018 r.

16 maja 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

16 kwietnia 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2018 r.

4 kwietnia 2018r.

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

6 marca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za rok obrotowy 2017 r.

27 grudnia 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

17 listopada 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017roku

18 października 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2017roku

14 września 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

8 września 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017roku

9 sierpnia 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I  półrocze 2017roku

30 czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

9 kwietnia 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2017roku

19 maja 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017roku

5 kwietnia 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

6 marca 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za 2016 r.

14 listopada 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

24 sierpnia 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

29 czerwca 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

19 maja 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

13 maja 2016r.

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

6 kwietnia 2016

Publikacja korekty rocznego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015

13 maja 2016r.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

4 kwietnia 2016r.

Publikacja rocznego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015

Publikacja rocznego jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015

29 marca 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

15 marca 2016r.

Publikacja korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

15 lutego 2016r.

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku

12 listopada 2015r.

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

25 sierpnia 2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

12 sierpnia 2015r.

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

29 czerwca 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

21 maja 2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

5 czerwca 2015r.

Publikacja rocznego raportu okresowego za rok obrotowy 2014

11 maja 2015r.

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

11 lutego 2015r.

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

14 listopada 2014r.

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku