Dane Finansowe

2019 - 2022

2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 294 0 0 95
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) -1.824,00 -2.206,00 -1.772,00 -2.772,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) -641,00 -1.878,00 -9.762,00 -37.372,00
Zysk (strata) netto (tys. PLN) -779,00 -2.060,00 -7.437,00 -37.914,00
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) 397 92 19.561 82
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) 1 45 26.514 -9
EBIT (tys. PLN) -1.428,00 -2.159,00 -8.725,00 -2.681,00
Amortyzacja (tys. PLN) 0 0 0 0
EBITDA (tys. PLN) -1.428,00 -2.159,00 -8.725,00 -2.681,00
Aktywa (tys. PLN) 41.894 49.918 48.650 6.213
Kapitał własny (tys. PLN) 31.833 29.773 22.336 -15.162
Liczba akcji (szt.) 58.418.444 58.418.444 58.418.444 58.418.444
Zysk na akcję (PLN) -0,01 -0,04 -0,13 -0,65
Wartość księgowa na akcję (PLN) 0,54 0,51 0,38 -0,26
Raport zbadany przez audytora T T T T

Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.

2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 0,0 0,0 57,0 0,0 921
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) -1 733,0 -1 160,0 -2 528,0 -3.912,00 -2.612,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) -3 215,0 -1 519,0 -2 989,0 -214,00 -2 231,00
Zysk (strata) netto (tys. PLN) -3 215,0 -1 519,0 -1 923,0 -315,00 -2 164,00
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) 118,0 111,0 293,0 111 238
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) 27,0 108,0 51,0 469 29
EBIT (tys. PLN) -1.642,0 -1.157,0 -2.286,0 -4.270,00 -2.4030,0
Amortyzacja (tys. PLN) 2 10 15 17 0
EBITDA (tys. PLN) -1 640,0 -1 147,0 -2 271,0 -4.253,00 -2.403,00
Aktywa (tys. PLN) 17 313 22 834 29 110 28.450,00 44.398,00
Kapitał własny (tys. PLN) 16 671 15 152 23 926 24.046,00 32.612,00
Liczba akcji (szt.) 38 498 143 49 518 444 54 511 703 58.418.444 58.418.444
Zysk na akcję (PLN) -0,06 -0,03 -0,04 -0,01 -0,04
Wartość księgowa na akcję (PLN) 0,43 0,31 0,44 0,41 0,56
Raport zbadany przez audytora T T T T T
Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.