Archiwum WZA

18.12.2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji

08.09.2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji

29.06.2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji

19.10.2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja w sprawie wyłączenia prawa poboru
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji

23.06.2022

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu – uzupełnienie porządku obrad

Projekty uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. za rok 2021

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Airway Medix S.A.

23.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14 w Warszawie decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

29.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14 w Warszawie decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. za rok 2019 i 2020

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Airway Medix S.A. 2019-2020

27.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie  decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Airway Medix S. A. z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Airway Medix S. A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Informacje RODO

27.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki  przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie  decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Airway Medix z działalności za 2017

Uchwały ZWZ z 27.06.2018

27.12.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 27 grudnia 2017 r. o godz. 9:15 w siedzibie Spółki  przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie  decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Informacja nt. zgłoszonej kandydatury na Członka RN

Uchwały NWZ z 27.12.2017

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@airwaymedix.com

14.09.2017r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 14 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki  przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie  decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A. na 14.09.2017

Projekty uchwał na NWZ  Airway Medix S.A. 14.09.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na NWZ Airway Medix 14.09.2017

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Airway Medix S.A. 14.09.2017

Protokół z NWZ 14.09.2017

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na NWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: izabela.dawidczyk@airwaymedix.pl

30.06.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółki  przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie  decyzją Zarządu Airway Medix S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Airway Medix S.A. na 30.06.2017

Projekty uchwał na ZWZ  Airway Medix S.A. 30.06.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ Airway Medix 30.06.2017

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Airway Medix S.A. 30.06.2017

Protokół z ZWZ 30.06.2017

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izabela.dawidczyk@airwaymedix.pl.

13.12.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia  13 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Airway Medix S.A odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A. na 13.12.2016

Projekty uchwał na NWZ  Airway Medix S.A. 13.12.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na NWZ Airway Medix 13.12.2016

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Airway Medix S.A. 13.12.2016

Protokół z NWZ 13.12.2016

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na NWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izabela.dawidczyk@airwaymedix.pl.

29.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia  29 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Airway Medix S.A zodbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM na 29.06.2016

Projekty uchwał na ZWZ AWM z 29.06.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ AWM 29.06.2016

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ AWM 29.06.2016

Protokół ZWZ z 29.06.2016

Lista akcjonatiuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izabela.dawidczyk@airwaymedix.pl.

22.04.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Zarząd Airway Medix S.A zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 19 maja 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A. na 19.05.2016

Projekty uchwał na NWZ Airway Medix S.A na 19.05.2016.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Airway Medix S.A. na 19.05.2016

Protokół z NWZ Airway Medix S.A. z dn. 19.05.2016

Lista 5% akcjonariuszy na NWZ 19.05.2016

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izawadzka@adiuvoinvestments.com


1.03.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Dnia 29 marca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Airway Medix S.A. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A. na 29.03.2016

Projekty uchwał na NWZ Airway Medix S.A na 29.03.2016.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Airway Medix S.A. na 29.03.2016

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Protokół z NWZ Airway Medix S.A. z dn. 29.03.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ w dn. 29.03.2016

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izawadzka@adiuvoinvestments.com


29.07.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 25 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Airway Medix S.A. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A. na 25.08.2015

Projekty uchwał na NWZ Airway Medix S.A na 25.08.2015.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Airway Medix S.A. na 25.08.2015

Jednolita treść Statutu Airway Medix S.A.

Protokół z NWZ z dn. 25_08_2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ


03.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 29 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Airway Medix S.A. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Airway Medix S.A.

Projekty uchwał na ZWZ Airway Medix S.A.

Formularz pełnomocnictwa

Protokół z NWZ 29_06_2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ


24.04.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

Dnia 21 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Airway Medix S.A. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Airway Medix S.A.

Projekty uchwał na NWZ Airway Medix S.A.

Formularz pełnomocnictwa

Protokół z NWZ z dn. 21_05_2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ